Drevernos mažųjų laivų uostas – paklausus ir mėgstamas. Tai įrodo ne tik 2016 metais sulaukti 43 tūkst. lankytojų, bet ir iki 2018 m. balandžio mėnesio pabaigos navigacijos sezono metu rezervuotos visos 74 uosto vietos. Vienas iš Drevernos uosto populiarumą ir ateityje lemsiančių faktorių – saugus įplaukimo kanalas ir nuolat prižiūrimas vandens kelias Dreverna–Juodkrantė.

Vandens kelias, kaip ir bet kuris kitas kelias, užtikrinant laivų saugumą, turi būti prižiūrimas nuolat, todėl šiuo metu Klaipėdos rajono savivaldybės administracija perka vidaus vandens kelio Dreverna–Juodkrantė eksploatavimo ir priežiūros 2017 metų navigacijos sezonui paslaugas. Navigacijos trukmė – 154 paros: nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. Vidaus vandens kelio ilgis – 7,3 km. Eksploatuojamo kelio projektiniai matmenys: gylis – 1,2 m (prie Drevernos uosto matuoklės nulio), plotis – 25 m.

Eksploatuojamame vandens kelio ruože planuojama pastatyti preliminariai 13 šviečiančių navigacinių ženklų, kad būtų užtikrinta nepertraukiama saugi laivyba navigacijos sezono metu. Taip pat, siekiant išlaikyti projektinius vandens kelio matmenis, jo gylį, plotį, bus reguliariai vykdomi reikiamos apimties vagos valymo ir povandeninių kliūčių šalinimo darbai. Atsižvelgiant į vandens lygį ir kitas aplinkybes, bus nuolat prižiūrimos navigacinių ženklų pastatymo vietos, o esant reikalui, bus pastatomi ir papildomi navigaciniai ženklai. Visi jie bus apžiūrimi ne rečiau kaip kartą per savaitę, o esant poreikiui dėl vėjo, štormo ar kitų gamtinių sąlygų, ir dažniau.

Drevernos mažajam laivų uostui Šventosios uosto likimas negresia

Tam kad būtų užtikrinta nepertraukiama saugi laivyba, o Drevernos mažųjų laivų uosto neištiktų Šventosios uosto, kuris nuolat užnešamas smėliu likimas, dar praėjusiais metais Drevernos mažųjų laivų uosto kanalas buvo išvalytas ir rizikos laivams įplaukiant į Drevernos mažųjų laivų uostą 2016 metų navigacijos sezono metu nebuvo. 2016 metais už 14,8 tūkst. eurų buvo atlikti vandens kelio valymo darbai. Juos atliko VĮ Vidaus vandens kelių direkcija. Kanalo gylis – 1,2 m. Tai projektinis gylis, kurio didinti negalima dėl aplinkosauginių reikalavimų, natūralios kanalo vagos.

Natūralus, numatytas kanalo gylis gali būti iki 1,2 m nuo nulinio vandens lygio. Tai reiškia, kad vykstant vandens svyravimams – keičiasi ir vandens kelio gylis. Kadangi vandens kelio ar įplaukimo kanalo gilinimas negalimas, vykdant priežiūros darbus stengiamasi palaikyti natūralų 1,2 m gylį. Reikėtų atkreipti dėmesi, kad Drevernos mažųjų laivų uostas yra skirtas būtent mažųjų ir irklinių laivų laivybai, todėl didelių jachtų priimti negali.

Planuojama įrengti dar vieną krantinę

Nuo praėjusių metų pavasario Drevernos mažųjų laivų uostu bei čia teikiamomis turizmo paslaugomis rūpinasi UAB „Hortivita“. Įmonė, laimėjusi Klaipėdos rajono savivaldybės skelbtą koncesijos konkursą, buvo paskirta šio uosto operatore ir į teritorijos plėtrą jau investavo apie 340 tūkst. eurų. Artimiausiuose uosto operatoriaus planuose – dar vienos krantinės įrengimas, kur atsirastų papildomos 40 vietų mažiesiems laivams. Planuojama, kad krantinės įrengimo darbai prasidės dar 2017 metais. Taip pat šią vasarą lankytojams uoste bus pasiūlytos ir naujos paslaugos bei pramogos – čia veiks kempingas, kavinė, bus pardavinėjama vietoje rūkyta žuvis ir vietoje gaminama žuvienė, nuomojami vandens dviračiai, valtys, baidarės ir kanojos, organizuojami vandens turizmo žygiai. Kaip ir praeitais metais, penktadieniais, šeštadieniais bei sekmadieniais jau net 3 kartus per dieną kursuos keleivinis keltas Dreverna–Juodkrantė–Dreverna.   

The modern Small Ship Port of Dreverna is designed for navigation of small ships and rowing boats. For the convenience of tourists the port is equipped with 75 docking spaces (260 m in length) has a boatyard (156.50 sq. m), a hoist with 6 t lifting capacity, a slipway, a parking lot equipped with 20 parking spaces, as well as water and electricity columns.

There are no more available docking spaces left at the Small Ship Port of Dreverna; therefore, another quay will be equipped.
The Small Ship Port of Dreverna is sight-after and well-liked. This can be proved by the fact that in 2016 it was visited by 43 thousand visitors; moreover, all 75 docking places at the port have been reserved for the duration of the navigation season until the end of April 2018. One of the factors that will determine the popularity of the Port of Dreverna in the future is the safe entry channel, as well as the consistently maintained waterway Dreverna-Juodkrantė.
In order to ensure the safety of ships, the waterway, as any other way, must be constantly maintained; therefore, currently Klaipeda District Municipality Administration is buying the services of exploitation and maintenance of inland waterway Dreverna-Juodkrantė for navigation season of 2017. The duration of navigation - 154 days: from 15 May until 15 October. The inland waterway length - 7.3 km. The design dimensions of maintained waterway: depth - 1.2 m (measured from the zero value of Dreverna port measuring rod), width - 25 m.
It is tentatively planned to build 13 illuminated navigational signs at the maintained waterway in order to ensure the continuous and safe shipping during navigation season. Moreover, in order to sustain the design dimensions of waterway – its depth, and width, the works of the required extent including bed cleaning and removing of submerged obstacles will be regularly carried out. Depending on the water level and other circumstances, the places where the navigational signs are installed will be constantly monitored and, if necessary, the additional signs will be installed as well. All of them will be inspected at least once a week and, if necessary due to the wind, storm or other natural conditions, more often.
The Small Ship Port of Dreverna is not threatened with a similar fate as the Port of Šventoji.
In order to ensure the continuous maritime safety, as well as the fact that the Small Ship Port of Dreverna would not be threatened with a similar fate as the Port of Šventoji, which is regularly sanded, the Small Ship Port of Dreverna have been cleaned last year and during the navigation season of 2016 there were no risks for ships to enter into the Small Ship Port of Dreverna. In 2016 waterway cleaning works that value reaches 14.8 thousand euros have been performed. The aforementioned works were performed by the VĮ Inland Waterways Authority. The depth of the channel is 1.2 m which it is the designed depth and cannot be increased due to the environmental requirements, as well as the natural bed of the channel.
Natural, intended depth of the channel is 1.2 m from zero water level. This means that in case of fluctuations in water level, the depth of the waterway is changing as well. Inasmuch as the deepening of the waterway or the entering channel is not possible, it is attempted to sustain the natural depth reaching 1.2 m during the maintenance works. It should be clarified that the Small Ship Port of Dreverna is precisely designed for navigation of small ships and rowing boats; therefore, it cannot accept large yachts.
Currently, equipping of another quay is being planned. Since last spring, UAB “Hortivita” is responsible for tending of the Small Ship Port of Dreverna, as well as the offered tourism services. The company that has won the concession tender which was called by Klaipeda District Municipality has been assigned as the operator of the port and has already invested about 340 thousand euros in the development of the territory. One of the short-term plans of the port operator is the installation of another quay, which would provide additional 40 places for small ships. It is planned that the quay installation work should begin in 2017.

Moreover, during this summer, visitors of the port will be offered with new services and entertainment, there will be an open campsite, cafeteria, visitors will be able to buy the locally smoked fish, as well as the locally made fish soup, to rent paddle boats, row boats, kayaks and canoes; moreover, the water tourism tours will be organized. As in the previous year, on Fridays, Saturdays, and Sundays a passenger ferry Dreverna – Juodkrantė – Dreverna will run and now it will be 3 times a day.
Drive at the main road at Dreverna village until you reach the sign “Prieplauka” (quay) on the right side of the road. Then, turn to the right. Go straight, road is slightly rotating to the left, then to the right. After these turns you will reach the port of Dreverna.
The port of Dreverna:
Port administration
Telephone No: +37067877789
Campers’ parking lot and tent site
Telephone No: +37060480108